Wiskunde

Vele verplegers en zorgverleners zitten vaak vast in een dagelijks stramien. Bij zorg-centrum.nl hebben we een ruime aanbieding van lespakketten om bijvoorbeeld je wiskunde eens bij te schaven.